Huisreglement

1. Huisreglement Dit huisreglement is gericht aan de klanten en geldt als contractuele verkoopsvoorwaarden. Elkeen die de zaak betreedt, onderschrijft de volgende regels en erkent dat bij overtreding ervan de mogelijke sancties rechtmatig genomen zullen zijn: VOLGENDE GEDRAGINGEN ZIJN NIET TOEGELATEN

 • het overdreven alcoholgebruik
 • het plegen van geweld t.o.v. de uitbater, zijn personeel of aanwezige klanten
 • het dragen van gelijk welk wapen
 • het lastig vallen van klanten
 • het maken van overdreven lawaai en het verstoren van de ambiance
 • drugbezit, drugverkoop of druggebruik (alleen of in groep)
 • ongepast gedrag
 • discriminatie op basis van ras, geslacht, geaardheid
 • een langdurig openstaande rekening zonder uitdrukkelijke toelating
 • verkoop van om het even wat zonder uitdrukkelijke toelating

 

KLANTEN DIE DE ZAAK VERLATEN WORDEN VERZOCHT

 • geen vandalisme aan te richten
 • de netheid en orde te respecteren
 • geluidsoverlast te beperken
 • zich te onthouden van verkeersdeelname na het nuttigen van
 • alcoholhoudende dranken

 

OVERTREDERS RISKEREN

 • verzoek het gedrag te wijzigen
 • uitzetting uit de zaak
 • permanente weigering
 • doorverwijzing en mogelijk signalement aan politie

 

BIJ VOLHARDING EN HERHALING

 • uitzetting en verwijdering eventueel met inroepen van politie
 • weigering in alle horeca-uitbatingen die dit huisreglement hebben onderschreven

 

2. Gedragscode
 

 • Samen met de andere horeca-uitbaters van Heist-op-den-Berg, ondertekenden wij deze gedragscode.
 • Als horeca-uitbater zijn wij ons ervan bewust dat we, samen met alle andere betrokkenen, een positieve bijdrage kan leveren aan het behoud of -waar nodig- het herstel van de goede relaties tussen horeca, inwoners en hun overheden, en bezoekers van Heist-op-den-Berg.
 • We zijn als horeca-uitbater dan ook principieel bereid constructief mee te werken aan een leefbare en gezellige gemeente en verbind mij ertoe volgende principes na te streven: AANDACHT VOOR EEN GOED NABUURSCHAP
 • Ik neem alle mogelijke initiatieven om de rechten van de buren te respecteren; ik zorg ervoor dat overlast vanuit mijn exploitatie wordt voorkomen. RESPECT VOOR HYGIËNE EN VEILIGHEID Ik hou de omgeving van mijn zaak proper; bij de organisatie van speciale evenementen e.d.m. neem ik de nodige maatregelen om de veiligheid van mijn cliënteel te garanderen. VERMIJDEN VAN GEWELD EN VANDALISME Ik stel alles in het werk om geweld te vermijden, gevechten te voorkomen en vandalisme niet te laten plaatsvinden; ik duld geen wapendracht van welke aard ook. NIET DULDEN VAN DRUGGEBRUIK EN OVERDREVEN ALCOHOLGEBRUIK Ik respecteer de Wet ter beteugeling van de openbare dronkenschap; ik ben alert voor mogelijke hierbij voorkomende probleemsituaties, waarop ik tijdig en correct reageer; ik span mij in om verkeersdeelname van gasten, na het gebruik van alcoholhoudende dranken te ontmoedigen, waarbij ik de nodige alternatieven voorzie. AANDACHT VOOR ALGEMENE PREVENTIE Ik ben bereid waar mogelijk de preventieve acties die in Heist-op-den-Berg worden opgezet te steunen zoals: ter voorkoming van overdreven alcoholgebruik, drugbezit en -gebruik, gokverslaving, spijbelen door scholieren, veiligheid, geluidsoverlast en wat betreft de bevordering van de algemene netheid. HUISREGLEMENT Ik maak duidelijke afspraken en stel duidelijke grenzen m.b.t. wat kan en niet kan in mijn zaak; ik treed consequent op t.o.v. klanten en personeel.