Toogkaart

  1. De toogkaart maakt deel uit van de promotionele acties die tot doel hebben die klanten te belonen die onder het motto “wel jong, niet piep” een gezellige toogbabbel bij een drankje in ’t Hoekske verkiezen boven de luie teeveezetel of het computerscherm.

  2. De toogkaart is enkel geldig na 15u00.

  3. De kaart is als toogkaart enkel bruikbaar voor bestellingen die door de klant zelf aan de toog via de barman worden besteld, afgehaald en afgerekend. De kaart kan daarom niet worden gebruikt om op het terras of aan een kelner die niet opereert van achter de toog, enige consumpties af te rekenen.

  4. De kaart wordt aangekocht en meteen betaald voor een totaal bedrag van 30€. De kaart vertegenwoordigt daarbij een ruilwaarde van totaal 14 maal de verkoopwaarde van een consumptie en dit telkens met een maximum van 2,20€. Bij het inruilen ervan voor een consumptie met lagere verkoopwaarde is geen compensatie of overdracht mogelijk.

  5. Nadat deze 14 consumpties worden opgenomen, geeft de kaart recht op een 15de gratis consumptie met opnieuw een maximale verkoopwaarde ten belopen van 2.20€.

  6. Nadat alle consumpties opgenomen werden, heeft de kaart, indien volledig ingevuld, nog een waarde gelijk aan één ‘toogcredit’. De klant kan deze credits opsparen. Hij kan tegen afgifte van het respectievelijk vereiste aantal van deze credits en mits het behoorlijk invullen van de gevraagde gegevens, een extra voordeel kiezen uit het respectievelijke aanbod, zoals dit zal worden geafficheerd en dit zolang de voorraad strekt.

  7. De kaart is enkel geldig in café ’t Hoekske, Bergstraat 2 te Heist-op-den-Berg. Ieder die deze kaart aanschaft onderwerpt zich aan alle huidige en toekomstige schikkingen ter zake. De kaart geeft nooit recht op enige vorm van terugbetaling. De Raad van Bestuur van NV De Haes behoudt zich het recht voor, om alle voordelen van de kaart zonder motivering, op gelijk welk moment en zonder verwijl op te schorten of af te schaffen.

  8. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard volgens de bepalingen van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/92) (1).

 

Slotbepaling:
op moment van uithangen van dit reglement kunnen 1 toogcredit ingeruild worden tegen een bouletje (met saus), 5 toogcredits tegen 1 bord tapas, en 95 toogcredits tegen 1 gratis vat bier te consumeren op een afgesproken moment.

 

Gedaan te Heist-op-den-Berg, 8 mei ’16.

(1) Inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer volgens de wet van 8/12/92, geeft elke deelnemer impliciet zijn toestemming aan K&C CVBA tot het gebruik van de gegevens vermeld op toogkaart bij mailings van commerciële, informatieve of publicitaire aard. Verbeteren of verwijderen van de gegevens kan via K&C CVBA, Jozef Tielemamsstraat 28 te 3200 Aarschot, contact via jan.de.haes@kenc.be.